VvE Beheer

Voor diverse Vereniging van Eigenaars in Wageningen, Bennekom, Ede, Veenendaal, Rhenen, Renkum, Doorwerth, Oosterbeek, HeelsumHuissen en Arnhem voeren wij het technisch, administratief en financieel beheer.

De kleinste VvE in ons beheer betreft vijf appartementen, de grootste bestaat uit zesennegentig appartementen.

Ook uw Vereniging van Eigenaars kunnen wij diverse diensten aanbieden, te weten:

Technisch VvE beheer

 • Begeleiden en controleren van kleine onderhoudswerkzaamheden.
 • 24-uurs storingsdienst voor spoedeisende zaken.
 • Aanvragen en beoordelen van offertes t.b.v. onderhoudswerkzaamheden.
 • Onderhandelen en afsluiten van onderhoudsovereenkomsten voor de VvE t.b.v. de technische installaties en gemeenschappelijke zaken. U kunt hierbij denken aan onderhoudsovereenkomsten voor liftinstallaties, daken, automatische (parkeergarage) deuren, blokverwarming, tuinonderhoud, glasbewassing en schoonmaakwerkzaamheden.
 • Begeleiden van grootonderhoud en renovaties.
 • Het behandelen en afwikkelen van schade-aangelegenheden die onder de dekking van de door de vereniging gesloten verzekeringspolis(sen) vallen.

Administratief VvE beheer

 • Organiseren en bijwonen van de ledenvergaderingen.
 • Het notuleren van de ledenvergaderingen.
 • Verzorgen van de correspondentie van de VvE.
 • Correspondentie met notariskantoren bij overdrachten van appartmentsrechten.
 • Zorgdragen voor archivering van alle stukken van de VvE.
 • Voor iedere eigenaar toegang tot ons InfoNet: uw VvE een eigen digitaal-dossier op onze website.

Financieel VvE beheer

 • Verzorgen van de complete financiële administratie, w.o. 
 • Incasseren van verplichte periodieke ledenbijdragen.
 • Debiteurenbeheer inzake de verplichte periodieke ledenbijdragen.
 • Uitvoeren van betalingen ten laste van de bankrekening op naam van de VvE.
 • Het opstellen van de exploitatierekening, balans en begroting.
 • Het aanleveren en toelichten van de jaarlijkse exploitatierekening en balans inclusief onderliggende stukken aan de kascommissie van de VvE.
 • Het jaarlijks opstellen van de concept-begroting van de baten en lasten van de VvE.
 • Het aanleveren van tussentijdse financiële rapportages.

Wij stemmen graag in een persoonlijk gesprek met u de diverse mogelijkheden op uw wensen af. Na dit gesprek kunnen wij e.e.a. in een offerte aan u voorleggen.

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.


Disclaimer – © J. Bakker Assurantiën B.V. & J. Bakker Vastgoedbeheer B.V. 2009
webdesign by J.Bakker