Aanpassing dienstverlening vanwege coronavirus

Uiteraard willen wij onze dienstverlening continueren zoals u van ons gewend bent. Wel maken wij enkele aanpassingen in onze dienstverlening om de continuïteit van onze dienstverlening te kunnen waarborgen. Wat betekent dit nu concreet voor onze dienstverlening?

Bereikbaarheid kantoor
Ons kantoor blijft gewoon tijdens kantoortijden bereikbaar. Wel zullen wij in de komende periode kritisch kijken naar de geplande overleggen en of een bezoek aan ons kantoor noodzakelijk is. Indien dit laatste niet het geval is zullen wij u zoveel mogelijk telefonisch en/of per e-mail te woord staan. Indien een bezoek aan ons kantoor wel noodzakelijk is verzoeken wij u om in ieder geval de hygiënerichtlijnen van het RIVM in acht te nemen: 
– Was/desinfecteer uw handen zodra u binnenkomt; 
– Nies of hoest in de binnenkant van uw elleboog; 
– Was uw handen na gebruik van (bij voorkeur papieren) zakdoekjes; 
– Houd een afstand van minimaal één meter aan en twee meter als u hoest of niest.

Daarnaast zal de personele bezetting van ons kantoor in de aankomende periode minder zijn aangezien onze medewerkers waar nodig thuiswerken. Dit houdt in dat de wachttijden aan de telefoon langer kunnen zijn dan u van ons gewend bent. Uiteraard doen wij er alles aan om u zo snel mogelijk te woord te staan.

Bezoeken op locatie
Vanwege het coronavirus zullen wij voorlopig alleen noodzakelijke bezoeken uitvoeren en overige meldingen zoveel mogelijk telefonisch of per e-mail afhandelen. Bij een bezoek op locatie zullen wij uiteraard geen medewerkers op pad sturen die enige vorm van ziekteverschijnselen hebben. Bent u zelf verkouden, heeft u hoestklachten of koorts? Geef dit dan op voorhand telefonisch aan zodat de afspraak verzet kan worden. Indien wij bij het betreden van uw woning twijfelen aan uw klachten, zijn wij helaas genoodzaakt om de afspraak alsnog te verzetten.

Wij danken u voor uw begrip.