Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden beheerovereenkomst VvE

In onze algemene voorwaarden staan afspraken beschreven die van toepassing zijn wanneer uw VvE een beheerovereenkomst met ons aan gaat. Denk bijvoorbeeld aan afspraken zoals betalingstermijnen, aansprakelijkheid, opzegtermijnen, klachtenprocedures enzovoort. Onze beheerovereenkomst en onze algemene voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de gedragscode van VGM NL, de brancheorganisatie waar J. Bakker Vastgoedbeheer bij is aangesloten.

Onze voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Download hier onze algemene voorwaarden in PDF-vorm.

Inkoopvoorwaarden VvE beheer

De inkoopvoorwaarden voor onze Verenigingen van Eigenaars zijn door een jurist van onze brancheorganisatie VGM NL samengesteld. Voor alle bij ons in beheer zijnde VvE’s zijn deze inkoopvoorwaarden dan ook de uitgangspositie voor onderhandelingen met en opdrachten aan diverse partijen. De inkoopvoorwaarden zijn altijd van kracht.

Download onze inkoopvoorwaarden in PDF vorm.

Dienstenwijzer J.Bakker Assurantiën

Ons kantoor is lid van Adfiz, de brancheorganisatie voor financieel adviseurs. Als lid van Adfiz voldoen wij aan de strenge eisen van kwaliteit en vakbekwaamheid. U weet dus dat u te maken heeft met een deskundig, professioneel en betrouwbaar advieskantoor. Wij voorzien u in onafhankelijk advies en kunnen u helpen met de financiële producten die het beste bij u passen. Meer informatie over onze dienstverlening op het gebied van assurantiën kunt u vinden in onze dienstenwijzer.

Beheerst beloningsbeleid J. Bakker Assurantiën

Ons kantoor heeft een beheers beloningsbeleid, klik op deze link voor ons beleid.