BTW verlaging VvE’s tot juni 2015

In het nieuws: “VvE’s betalen ten onrechte teveel BTW”, maar dat geldt uiteraard niet voor de VvE’s die J. Bakker Vastgoedbeheer de administratie laten verzorgen…..

In het nieuws:

“Tijdelijke BTW verlaging VvE’s”

Als professioneel VvE beheerder controleren wij, net als bij de vorige tijdelijke regeling,  alle binnenkomende facturen zeer scherp op het juiste btw tarief, eventuele onjuiste facturen laten wij direct door de betreffende crediteuren corrigeren zodat de VvE nooit teveel btw betaald.  De huidige regeling loopt tot en met 30-06-2015.

Het verlaagde percentage geldt voor de arbeidscomponent van de definitieve factuur van verbouw en onderhoud van woningen/appartementen die ouder zijn dan twee jaar. Bij het vaststellen van de leeftijd van het appartement wordt uitgegaan van de datum waarop het appartement voor het eerst echt werd bewoond. Daarnaast moet  het appartement bestemd zijn voor permanente bewoning.

Ook architecten die een verbouwing van een woning begeleiden, vallen onder het lagere belastingtarief. Aanleg van tuinen valt ook onder de regeling.

Het woningmarktakkoord moet u als eigenaar en de sector zekerheid geven voor de lange termijn. Ook worden de effecten van belangrijke hervormingen (lees bezuinigingen) voor de woningmarkt, de bouwsector en specifieke groepen verzacht. De Staatssecretaris van Financiën heeft de verlaging  per 1 maart 2013 tijdelijk naar beneden bijgesteld naar 6% op arbeidskosten(niet op materiaalkosten).