Nul op de Meter renovatie (NOM) voor VvE’s

Nul op de Meter (NOM) is een relatief nieuw fenomeen binnen Verenigingen van Eigenaren. Met het toepassen van NOM zullen innovaties nodig zijn die een andere aanpak vragen van een VvE. Dit zijn onder andere, het werken met prestatiecontracten met bouwers, financiering van de VvE en het introduceren van nieuwe concepten van bouwers. Deze innovaties zijn noodzakelijk voor het laten slagen van deze projecten.

Wat is Nul op de Meter?

NOM binnen een VvE kan worden omschreven als een Vereniging van Eigenaren die  evenveel (of meer) energie opwekt als dat het nodig heeft voor het gebouw en de individuele huishoudens door  het zover mogelijk reduceren van het energieverbruik. Dit is mogelijk door een upgrade van de woning met onder meer gevelaanpak, isoleren van daken, slimme installaties en eigen energieopwekking.

Prestatieafspraken

Verenigingen van Eigenaren kunnen vooruit kijken door het maken van prestatieafspraken met bouwers. Hierbij komen termijn contracten voor dertig jaar komen aan de orde. Dit vraagt om een andere insteek van uitvoerende partijen. Deze partijen moeten uiteraard deze contracten durven aangaan. Door het samenwerken met uitvoerende partijen kan NOM ook daadwerkelijk worden gerealiseerd bij een VvE.

Financiering

Voorheen was het aangaan van een financiering lastig en risico vol. Met de nieuwe wetswijziging per januari 2017 zijn leden van de VvE slechts aansprakelijk voor de schuld tot het eigen breukdeel. Deze ontwikkeling en nieuwe financieringsmodellen van onder andere het SVN maken het mogelijk de Vereniging van Eigenaren te financieren. Door het aangaan van een financiering kunnen toekomstige onderhoudswerkzaamheden naar voren gehaald worden, waardoor direct een energiebesparing kan worden gerealiseerd. Met de kasstroom die vrijkomt van deze energiebesparing kan de leningsverplichting worden voldaan.

Nul op de Meter in stappen is NOM READY

Uit de eerste pilot projecten blijkt dat het renoveren tot NOM bij een VvE een ingewikkelde stap is. Dit komt doordat bepaalde complexen op dit moment technisch niet geschikt zijn om te  renoveren naar NOM. Daarom is de term NOM-READY bij VvE’s inmiddels een begrip aan het worden. NOM-READY is goede stap in de richting naar NOM en betreft het zoveel mogelijk reduceren van het energieverbruik binnen de Vereniging van Eigenaren om zoals nog op termijn NOM te kunnen realiseren. Het reduceren van energie is mogelijk door onder andere door het aanbrengen van isolatie op de gevels, daken en vervanging van beglazing.

Ofwel het concept Nul op de Meter biedt perspectief voor VvE’s om energie en daarmee kosten te verminderen. Hiermee wordt gewerkt aan de toekomst.  Dit is waar ook binnen J. Bakker Vastgoedbeheer aan wordt gewerkt en tevens de capaciteit in huis heeft om het volledige proces tot Nul op de Meter te begeleiden. Neem contact met ons op voor meer informatie!