MJOP VvE of gebouw?

Het Meerjaren Onderhoud Plan (of MOP) ook bekend als Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP), Meerjaren Onderhoud Begroting (MOB), Meer Jaren Onderhoud Begroting (MJOB) is tegenwoordig niet meer weg te denken voor uw VvE tijdens het beheer en de Algemene ledenvergadering van Eigenaars.
Met een juist MOP opgestelde MJOP voor uw VvE is er een goede sturing op de waarde van uw bezit: uw appartement en uw aandeel in het complex waar dat appartement deel van uit maakt .

Het MJOP als instrument

Een MOP is het instrument/de indicatieve begroting waarmee: Over de technische levensduur van uw vastgoed inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel geld er nodig is voor onderhoud aan uw vastgoed. Zo blijft de waarde ervan in stand en kunnen er (gepland) onderhoud en verbeteringen worden uitgevoerd over die termijn. Met een goede MOP komt niemand voor onvoorziene verassingen (lees eenmalige bijdragen) te staan. Middels een conditiemeting op schaal 1 tot en met 9 zal zichtbaar zijn wat de huidige staat is van uw Vve of gebouw. Aan de hand hiervan kan inzichtelijk gemaakt worden welke onderhoud direct uitgevoerd dient te worden en de cyclus voor het toekomstige onderhoud vastgesteld worden.

MJOP vve

Rendement MJOP VvE

1.Het is verstandig om de MOP door een deskundig iemand te laten opstellen, J. Bakker Vastgoedbeheer kan dit voor u verzorgen.
2.Laat de MJOP iedere 5 jaar bijstellen.
3.Bekijk jaarlijks of de MJOP VvE nog op schema ligt.

Uw MJOP opstellen?

J. Bakker Vastgoedbeheer heeft de mogelijkheid een gedetailleerd meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) voor uw VvE of gebouw(en) op te stellen.

Door het laten opstellen van een meerjaren onderhoudsplanning krijgt u duidelijkheid in de te verwachten onderhoudskosten op korte en lange termijn (tot maximaal 48 jaar). Hierdoor kunt u onnodig hoge kosten door achterstallig onderhoud voorkomen en tijdig het onderhoud plannen.

Neem contact op met ons kantoor voor meer informatie of een offerte.