VvE’s met Energie

Verenigingen van Eigenaren zijn een van de sleutels tot het verduurzamen van de bestaande gemeenschap. VvE’s met Energie is het woord van de toekomst bestendige VvE. Dhr. Kees Oomen (directeur VvE Belang) gaf vandaag op de informatiebijeenkomst in het Gelredome aan dat de toekomst van Verenigingen van Eigenaren duurzaam moet zijn.

Duurzame toekomst voor VvE’s met Energie

Landelijk heeft het ministerie van binnenlandse zaken aangegeven dat er meer duurzame energie in Nederland moet komen. De landelijke kaders hiervan zijn echter nog onduidelijk, maar dienen verder invullen te krijgen binnen de verschillende provincies. J. Bakker Vastgoedbeheer is nauw betrokken bij de invulling van deze kaders op provinciaal niveau door onder andere mee te denken in het uitvoeringsplan van het Gelderse energie akkoord. Binnen dit uitvoeringsplan wordt onder andere aandacht geschonken aan een Gelders energieloket, 0 op de meter renovaties en de gehele problematiek omtrent VvE’s met Energie. Om uiteindelijk tot een goede besluitvorming voor de VvE te komen en het gewenste eindresultaat, zullen een aantal stappen moeten worden genomen om de VvE te verduurzamen.

Stappen verduurzamen VvE’s

Binnen de stappen om een VvE te verduurzamen is een belangrijk punt de besluitvorming van de VvE. Hoe krijg je mede(bestuurs)leden zover om enthousiast te worden voor het verduurzamen van de VvE? De besluitvorming dient in meerdere stappen genomen te worden, om te beginnen met een algehele informatiebijeenkomst onder het genot van een kopje koffie of thee. Een verdere tweede fase zal iets concreter moeten zijn met daarin de onderbouwing van de plannen en tot slot het financiële plaatje. Ook dit laatst financiële plaatje is van belang om uiteindelijk de energiebesparing te realiseren en uit te voeren.

Het Financiële plaatje

Zoals genoemd is het van belang dat naast de besluitvorming ook het financiële plaatje geregeld wordt. Door het Nationaal Energiebespaarfonds(NEF) is dit jaar een lening opengesteld voor verduurzamingsmaatregelen binnen VvE’s. Middels deze lening kan de VvE toekomstig onderhoud naar voren halen en energie investeringen verrichten met middelen van derden tegen een gunstig rente percentage. Doordat het mogelijk is geworden om geld te lenen voor VvE’s kan daadwerkelijk de VvE energie besparende investeringen door voeren na een goede besluitvormingsprocedure.

Investeringen in energiebesparende maatregelen?

Ben je betrokken bij een VvE middels het bestuur of als lid en enthousiast geworden naar aanleiding van bovenstaande?  Neem dan snel contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken met betrekking tot het verduurzamen van VvE’s. Wij helpen graag mee in het besluitvormingsproces en helpen de VvE verder met de daadwerkelijke realisatie.