Wetsvoorstel VvE’s aangenomen door Eerste Kamer

Het wetsvoorstel met als doel om het functioneren van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) op langere termijn te verbeteren is aangenomen door de Eerste Kamer. Eerder werd deze wet al goedgekeurd door de Tweede Kamer.
De wet stelt een verplichte ondergrens vast met betrekking tot de jaarlijkse reservering van VvE’s om ervoor te zorgen dat VvE´s voldoende reserveren voor het toekomstig onderhoud.

Een concrete datum voor het in werking treden van deze wet is nog niet bekend, maar naar alle waarschijnlijkheid zal de wet vanaf 1 januari 2018 in werking treden.

Kortweg hebben VvE’s dan een tweetal opties: een jaarlijkse reservering die is vastgesteld op basis van een gedegen meerjaren onderhoudsplan (MJOP) of een jaarlijkse reservering van 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex.

Beschikt uw VvE nog niet over een MJOP? Neem dan contact op met ons kantoor voor meer informatie.