Vereniging van Eigenaren

De eigenaren van de appartementen zijn automatisch (‘van rechtswege’) lid van een Vereniging van Eigenaren.  Maar wat betekent dit voor u?

Wie een appartement koopt verkrijgt een appartementsrecht, die mede-eigenaar is van de grond en door natrekking mede-eigenaar is van het gebouw dat op die grond staat. Daarnaast verwerft de eigenaar het exclusieve recht een deel van het gebouw te gebruiken, genaamd het appartement. Een belangrijk onderscheid tussen een normale vereniging en een vereniging van eigenaren is dat men van rechtswege lid is en dit lidmaatschap niet opzegbaar is. De doelstelling van een VvE is het belang behartigen van de gemeenschappelijke eigenaars met of zonder ondersteuning van een VvE beheerder. De gemeenschappelijke zaken staan beschreven in de splitsingsakte en het reglement van splitsing van de vereniging van eigenaren.

Splitsingsakte Vereniging van Eigenaren

Als de appartementen in een gebouw los van elkaar ingeschreven staan bij het Kadaster, is het gebouw gesplitst. Hoe het gebouw is opgesplitst staat in:

  • de splitsingsakte;
  • de daaraan gekoppelde splitsingstekening;
  • het splitsingsreglement.

Splitsingsreglement

In het splitsingsreglement staat onder andere wat uw rechten en plichten zijn als appartementseigenaar. Onderhoud van gemeenschappelijke delen van het gebouw is bijvoorbeeld een gezamenlijke verplichting van alle eigenaren.

VvE Bestuur

Als koper van een appartement en lid van een VvE krijgt u te maken met twee organen: het bestuur en de algemene ledenvergadering. In tegenstelling tot andere verenigingen bestaat het bestuur vaak uit een professionele bestuurder ook wel beheerder of administrateur genoemd. Bij kleine VvE’s kan een van de eigenaars de taak van de bestuurder op zich nemen. De bestuurder adviseert de VvE en voert bepaalde taken uit. Het zijn uiteindelijk de eigenaren die de besluiten nemen.

Vergadering VvE

Het belangrijkste orgaan binnen de VvE is de vergadering van eigenaren. Meestal wordt uit de leden een voorzitter gekozen die, volgens de splitsingsakte, over het algemeen niet veel meer bevoegdheden heeft dan het voorzitten van de vergadering.

Reservefonds VvE

In de wet staat dat elke VvE een reservefonds in stand moet houden om daarvan het onderhoud in de komende jaren te kunnen betalen. Lees meer over de manieren om het reservefonds in stand te houden.