Disclaimer

De tekst in deze disclaimer geldt voor de website van J. Bakker Assurantiën en Vastgoedbeheer B.V.
Door deze website te bezoeken en/of de informatie van deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer.

De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld om u te informeren. Er kunnen geen rechten aan de inhoud van deze website worden ontleend. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de aangeboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website wijzen wij uitdrukkelijk van de hand.

Gebruik van informatie

Het is niet toegestaan de informatie op deze website te kopiëren, te downloaden, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder onze schriftelijke toestemming vooraf. Wij behouden ons alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle informatie op deze website (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Links

Indien er links naar andere websites op onze website worden vermeldt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van deze websites. Het gebruik van deze links is op eigen risico.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij raden u aan om regelmatig te controleren of de informatie op onze website, inclusief deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op onze website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.