Duurzame energie voor uw VvE

Ons kantoor heeft een brief van Stichting Zonne-energie Wageningen aan Mark Rutte en Diederik Samsom mede ondertekend. Hierin wordt hen gevraagd de energiewetgeving ten aanzien van duurzame energie te herzien.

Duurzame energie? Zonnepanelen voor uw VvE

Verschillende Verenigingen van Eigenaars hebben interesse getoond in het investeren in zonnepanelen. Dit wordt echter door de huidige energiewetgeving belemmerd. Eigenaren van appartementen kunnen alleen belastingvrij zonne-energie opwekken als deze energie ook fysiek naar de eigen meteraansluiting gaat. Daarnaast moet het energieverbruik van de algemene meteraansluiting groot zijn voordat het rendabel is over te stappen op zonne-energie. Daarom heeft J. Bakker Vastgoedbeheer een brief van Stichting Zonne-energie Wageningen, waarin Mark Rutte en Diederik Samsom gevraagd worden de energiewetgeving te herzien, mede ondertekend.

In deze brief wordt onder andere voorgesteld de zonnestroomproductie te salderen met het individuele energieverbruik van de appartementen en het algemene energieverbruik van een Vereniging van Eigenaars. Zo kunnen eigenaars die aangesloten zijn bij een VvE onder dezelfde voorwaarden als een eengezinswoning zelf duurzame energie opwekken.

Wij hopen hiermee, samen met de andere ondertekenaars, een grote doorbraak van zonne-energie te realiseren.

Voor meer informatie en de volledige brief kunt u terecht op de website van Stichting Zonne-energie Wageningen.